TIN TUC - TIN TỨC
Ứng dụng chế phẩm sinh học giúp nông nghiệp phát triển bền vững
Ứng dụng chế phẩm sinh học giúp nông nghiệp phát triển bền vững (11/2/2015)

Chế phẩm sinh học hiện đang được đưa vào sử dụng rộng rãi trong trồng trọt và chăn nuôi nhằm góp phần cải thiện môi trường và tăng năng suất cây trồng. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, nông dân huyện Yên Lạc đã sử dụng chế phẩm (là tập hợp các loài vi sinh vật hữu hiệu gồm: vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn lactic, nấm men, xạ khuẩn, nấm mốc sống cộng sinh trong cùng môi trường) trên&

Kỹ thuật dùng chế phẩm tăng năng suất cây lạc
Kỹ thuật dùng chế phẩm tăng năng suất cây lạc (2/11/2015)

Chế phẩm vi khuẩn nốt sần hoạt động theo cơ chế, khi nhiễm vào sẽ giúp duy trì và cải thiện được những tính chất hóa học của đất trồng, như làm tăng hàm lượng mùn, lân, đạm…, đồng thời còn làm tăng số lượng vi sinh vật có ích trong đất trồng lạc để phân giải các chất giúp lạc phát triển.