CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM ISOLAR

Tin tức

Ứng dụng chế phẩm sinh học giúp nông nghiệp phát triển bền vững

Chế phẩm sinh học hiện đang được đưa vào sử dụng rộng rãi trong trồng trọt và chăn nuôi nhằm góp phần cải thiện môi trường và tăng năng suất cây trồng. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, nông dân huyện Yên Lạc đã sử dụng chế phẩm (là tập hợp các loài vi sinh vật hữu hiệu gồm: vi khu...

Sản phẩm nổi bật